Softver za numeričko modeliranje i analizu konstrukcija

Softver za numeričko modeliranje i analizu konstrukcija, po metodi konačnih elemenata (MKE). Razvijen za potrebe građevinskih konstruktera i prilagođen njihovim potrebama.

AxisVM® je organizovan u tri logična dela: predprocesor (geometrijsko modeliranje), procesor (proračun) i postprocesor (prikaz rezultata proračuna i dimenzionisanje).

Podržava IFC standard i spada u klasu BuildingSmart softvera.

Intuitivni korisnički interfejs (geometrijsko modeliranje), bogata biblioteka konačnih elemenata (linijski i površinski) i opcija analize (linearna i nelinearna, statička i dinamička, različite vrste opterećenja) zahteva kratku obuku a pruža velike mogućnosti modeliranja konstrukcija. Razvoj AxisVM® je usklađen sa savremenim tendencijama u razvoju tehničke regulative (EUROCOD i nacionalni propisi pojedinih zemalja…). Proizvođač je InterCAD, Budimpešta.

Aktuelna verzija 13.

Od velikog broja novosti u aktuelnoj verziji izdvajamo sledeće:

  • hardversko ubrzanje grafičkog prikaza,
  • parametarsko definisanje poprečnih preseka,
  • parametarsko definisanje ploča sa rebrima,
  • modeliranje materijalne nelinearnosti preseka greda i ploča
  • optimizacija konstrukcijskih elemenata

Detaljne informacije (19 strana) možete videti na linku: http://axisvm.eu/axisvm_news.html.

O datumu distribucije i cenama ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Postoji studentska verzija, sa ograničenim brojem konačnih elemenata. Studentska verzija nije vremenski ograničena i odlična je mogućnost za samostalno učenje. Besplatno korišćenje AxisVM, pune verzije za izradu diplomskih/master po upitu!

Za upoznavanje profesionalaca sa paketom preporučujemo Try&Buy Trial verziju sa mogućnošću korišćenja u trajanju od mesec dana.

Priručnik i softver na srpskom za verziju 10 se može besplatno preuzeti u sekciji Download, ovog sajta.

Dodatna literatura: Dušan dr Kovačević, MKE modelovanje u analizi konstrukcija, izdavač Građevinska knjiga, Beograd

Uslove nabavke dostavljamo na zahtev.

Link proizvođača www.axisvm.eu.

Korisni linkovi i preuzimanja:

AxisVM verzije 11, 12 i 13 sa pratećim priručnicima na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Na raspolaganju vam je: AxisVM LT, AxisVM Try & Buy i studentska verzija.