BIMx (Building Information Modeling Explorer) je interaktivna aplikacija za prezentaciju BIM model u svim fazama njegove izrade. Olakšava prezentaciju projekta klijentima, investitorima i svim interesentima. Njegovo korišćenje ne zahteva nikakav dodatni softver, (u ovom slučaju ArchiCAD) u kome se radio model. Korišćenje je lako, a realističan doživljaj prostora simuliran je iz ugla stvarnog posmatrača.

BIMx na interaktivan način predstavlja trodimenzionalni modelovani objekat gde korisnik ima mogućnost istraživanja prostora poput onog u tzv. First-person shooter video igricama (neke od poznatih: Half-Life, Doom, Counter-Strike). Glavna karakteristika ovakvog istraživanja (eng. exploring) prostora je lični doživljaj gde prikaz na monitoru simulira dati vidokrug posmatrača koji registruje određenim položajem u prostoru i menja se sa njegovim kretanjem, kao u stvarnom vremenu i prostoru.

Kretanjem kroz profesionalno renderovan prostor dobijaju se detaljnije informacije o elementima, njihove dimenzije, može se izvršiti merenje, a uključivanjem/isključivanjem lejera, mogu se bolje sagledavati različiti delovi objekta, uticaj osvetljenja itd.

Prvobitni BIMx modeli su se mogli videti samo na Desktop računarima (Win\Mac operativni sistem). Od septembra 2011. godine, proširena je dostupnost i za korisnike popularnih grafičkih uređaja iPAD\iPhone tako da investitori mogu da se sa projektantima konsltuju i kada nisu na radnom mestu jer mogu da „vide“ projekat. Profesionalna razmena BIMx modela uspostavljena je naBIMx Community stranici. Od kraja jula 2012. godine, BIMx se može koristiti na mobilnim aparatima koji podržavaju android aplikacije!

Uslove nabavke šaljemo po zahtevu.

Link proizvođača www.graphisoft.com.