Izjava o privatnosti hiCAD d.o.o. za internet stranicu hiCAD.rs

hiCAD d.o.o. poštuje vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Želeli bismo da vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmijenjuju, s drugim organizacijama koje su izvan sistema GRAPHISOFT-a i hiCAD-a, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas uključujići i narušavanje vaše privatnosti.

Lice ima pravo da pristanaka za na obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo u svrhe udovoljenja zahtevima korisnika, kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio.

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju internet stranice i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete sajtu hiCAD.rs lakšim, efikasnijim i što kvalitetnijim.

U cilju poboljšavanja i prilagođavanja Portala vašim potrebama, sakupljamo podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili.

hiCAD.rs obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura. Unutar Portala podaci se čuvaju u na kontrolisanim sistemima sa ograničenim pristupom.

Ostalo

Svako korišćenje stranice hiCAD.rs podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu office@hicad.rs.

Sadržaj izjave o privatnosti stranice hiCAD.rs možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti. Svaka promena izjave o privatnosti stranice hiCAD.rs biće objavljena na ovoj stranici.

Žolt Ivanovič
Direktor, hiCAD d.o.o.