Промотивна понуда на BIM софтвер

Промотивна понуда на BIM софтвер

Еден од најдобрите BIM софтвери за изработка на проектна документација во светот ARCHICAD, СЕГА со попуст до 31%.

31% ПОПУСТ на ARCHICAD 22 TOP, унапредено изнајмување на лиценци (важи за изнајмување на лиценци од 12 месеци и за изнајмување од 2 x 6 месеци).
20% ПОПУСТ на ARCHICAD 22 самостојна или мрежна лиценца со едногодишна претплата, за едно работно место.

Конткатирајте не

 

 

Специјален попуст за членовите на професионалните здруженија!

На сите членови на овие здруженија, со приложен доказ за платена членарина за тековниот период, ќе им биде одобрен дополнителен попуст во висина на годишната членарина во соодветното здружение.
Naši partneri: Асоцијација на Архитекти на Македонија, Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија, Инженерска институција на Mакедонија (ИМИ) и други…

ПРОБАЈТЕ ГО ARCHICAD 22 БЕСПЛАТНО

ПОВЕЌЕ ЗА ARCHICAD

Srbija i generalni distributer: hiCAD, +381 21 6368499, office@hicad.rs, www.hicad.rs

Albania: archiEDU, +386 (0) 49 145 820, info@archiedu.com, www.archiEDU.com

Bosna i Hercegovina: Doxat inžinjering, + 387 33 239 918, jasmin@doxat.ba, www.doxat.ba

Crna Gora: hiCAD, +381 21 6368499, office@hicad.rs, www.hicad.rs

Kosovo: archiEDU, +386 (0) 49 145 820, info@archiedu.com, www.archiEDU.com

Macedonia: Smart Solutions, + 389 2 277-7383, office@smartsolutions.com.mk, www.smartsolutions.com.mk

Republika Srpska: SAMPRO SOFTWARE, +387 51 251 016, prodaja@sampros.com, www.sampros.com